Producător de echipamente electrice şi electronice – orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanţă, care:

 • produce şi comercializează echipamente electrice şi electronice sub propria marcă;
 • revinde sub propria marcă echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform punctului precedent;
 • importă ori exportă echipamente electrice şi electronice, cu titlu profesional, în sau din România ori un alt stat membru al Uniunii Europene.

Producătorii sunt obligaţi să furnizeze utilizatorilor de echipamente electrice şi electronice din gospodăriile particulare informaţii referitoare la:

 • obligatia de a nu elimina deşeurile de echipamente electrice şi electronice ca deşeuri municipale nesortate;
 •  obligaţia de a colecta selectiv deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • obligaţia de a utiliza sistemele de predare si de colectare puse la dispozitia lor ;
 • rolul utilizatorilor în reutilizarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
 • efectele potenţiale asupra mediului şi asupra sănătăţii umane ca urmare a unei eliminări necorespunzătoare a deşeurilor de echipamente electrice si electronice.

Producătorii au obligaţia să asigure finanţarea colectării, a tratării, a valorificării şi a eliminării nepoluante a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice generate în gospodăriile particulare şi depozitate la punctele de colectare.

Producătorii au obligaţia de a se înscrie în registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice constituit de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; numărul de înregistrare primit va fi comunicat de către producători tuturor reţelelor comerciale prin care sunt puse pe piaţă echipamente electrice şi electronice.

Producătorii sau reprezentanţii autorizaţi care acţionează în numele lor sunt obligaţi să organizeze colectarea, valorificarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, astfel:

 • individual, utilizând propriile resurse, conform planului de operare aprobat de autorităţi; sau
 • prin transferarea acestor responsabilităţi, pe bază de contract, către operatorul economic legal constituit şi autorizat(organzaţia colectivă).

Producătorii sunt obligaţi să urmărească ca toate deşeurile de echipamente electrice şi electronice colectate de la gospodăriile particulare prin punctele de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice amenajate de către autorităţile locale, de la comercianţii care au primit deşeuri de echipamente electrice şi electronice în sistem 1 la 1 şi prin alte mijloace, să fie transportate la instalaţiile de tratare autorizate.

În vederea realizării unei rate medii de colectare selectivă la nivel naţional de cel puţin 4 kg/locuitor/an, producătorii de echipamente electrice şi electronice vor asigura, anual, colectarea unei cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice reprezentând rata anuală de colectare selectivă aplicată cantităţii de echipamente electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională în anul respectiv.

Producătorii au obligaţia să asigure preluarea şi valorificarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice colectate selectiv şi să atingă următoarele obiective:

a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 şi 10 din anexa nr. 1A a Hotărârii Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

 1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
 2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;

b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 şi 4 din anexa nr. 1 A a Hotărârii Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

 1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
 2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;

c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 şi 9 din anexa nr. 1A a Hotărârii Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

 1. rata de valorificare trebuie să crească până la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
 2. rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;

d) pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 80% din greutatea lămpilor.

Producătorii au obligaţia să ţină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenţă a cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, de componente, materiale şi substanţe ale acestora, la intrarea şi ieşirea din instalaţia de tratare si/sau la intrarea in instalatia de valorificare ori de reciclare.

La introducerea echipamentelor electrice şi electronice pe piaţă, fiecare producător trebuie să depună o garanţie care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor deşeurilor de echipamente electrice şi electronice provenite de la echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţa naţională.